Издаване на новите документи за самоличност от българските дипломатически и консулски служби в чужбина

Българските граждани нямат задължение да преиздават своите документи за самоличност, докато не е изтекъл срокът на тяхната валидност, това стана ясно на пресконференцията на Министерството на външните работи днес.

От 29 март 2010 г. дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, които се оборудвани за обработка на биометрични данни, ще започнат приемането на заявления за издаване на новите български лични документи.

Гражданите зад граница ще бъдат улеснени, защото съществуват и възможности за продължаване валидността на паспорт от стария вид до 1 декември 2010 г., или за издаването на временен паспорт в представителствата, които не са оборудвани да приемат биометрични данни. Варианти за всеки конкретен случай трябва да се проверят в съответното консулство или посолство на България в чужбина.

Българските граждани могат да подават заявления в дипломатическите представителства за издаване на всички видове лични документи – паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и временен паспорт.

МВнР, чрез своите дипломатически и консулски представителства в чужбина, и при координирано взаимодействие с Министерство на вътрешните работи, ще съдейства изцяло на българските граждани в чужбина за снабдяване с новите лични документи.