Избор на ISP

При избора на ISP требва да се съобразявате със следните фактори:

  • Надеждност – Вашият ISP требва да осигурява услугите си в 99.9% от времето на една календарна година;
  • Качество и производителност – не разчитайте само на предоставените от вашия ISP данни. За да прецените качеството на услугите му използвайте данни от трети компании;
  • Техническа поддръжка – постарайте се да си подсигурите най-добрата възможна техническа поддръжка. Считайте вашия доставчик за партньор, с който трябва да установите възможно най-тесни връзки;
  • Цена – цената не е всичко. Изберете ISP, който може да ви предостави пълното множество от необходимите ви услуги.