Иван Кочев е временно назначеният на длъжност директор на ОДМВР-Благоевград

Днес министър Цветанов представи новия в.н.д. директор пред състава на дирекцията

Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов представи пред личния състав на дирекцията новия директор на ОДМВР-Благоевград. Министърът  изтъкна, че  е  доволен от досегашната работа  на дирекцията,  но подчерта, че винаги има още какво да се желае в работата за  противодействие на престъпността. Той изтъкна, че са необходими още  по-решителни действия в борбата срещу икономическите престъпления, наркоразпространението и контрабандата. Министърът подчерта, че стои твърдо зад служителите на МВР и ще защитава интересите им, но същевременно всички трябва да отчитаме икономическата условия в страната.
Министър Цветанов благодари на благоевградските полицаи, разкрили  извършителите на заливането с киселина на двете студентки. Гражданското общество вчера  в  Благоевград показа позицията си спрямо това тежко престъпление, което бе разкрито благодарение на бързата и професионална работа на служителите на дирекцията. Обществото дава ясни  сигнали, че вярва в полицията и това доверие трябва да се гради с действията на всеки редови  служител.

Гл. инспектор Йордан Кочев  е  роден  на  13.03 .1957г.  в  Благоевград и работи в системата на МВР от 1985г. Преминал е през различни  структури  и служби на МВР – 9 години е работил в “Човешки  ресурси” и 6 години като началник Група „ Миграция” при ОДМВР. Женен,  с три  деца.