Значително се подобрява състоянието на тримата военнослужещи, ранени в Кандахар

Значително  се  подобрява състоянието на тримата военнослужещи, ранени на 24 януари в Кандахар, които са на лечение във Военномедицинска академия.

Младши сержант Александър Христов Александров  вече  не е на командно дишане,  контактен е, осъществява и словесен контакт, движи  ръцете и краката си. Днес той е преместен в Клиниката по ортопедия и травматология за допълнителни реконструктивни операции.

Ефрейтор Йордан Петьов Петков също се възстановява бързо след направените операции, става и се движи свободно. Неговото лечение продължава в Клиниката по коремна хирургия.

Редник Явор Кирилов Иванов е настанен  в  Клиниката по пластична хирургия за допълнителни пластични и реконструктивни операции на засегнатия глезен.