Значение на АСО спатия

karta aso spatiyaАСО СПАТИЯ – това е картата на таланта. Тя свидетелства за наличие на големи надежди и честолюбиви планове и означава силни странни, въображение, енергия и способност за установяване на контакт с другите. Тази карта, обаче предполага, че обещанията могат да останат неизпълнени. Талантите могат да не намерят израз, а много творчески начинания могат да се провалят от вътрешна недисциплинираност. В някои случаи асото спатия се асоциира с бродягата или странника без умора блуждаещи неизвестно къде, наслаждаващи се на сегашния ден и незамислящи се за бъдещето. Във всеки случай има основание да се приеме, че ако във вашата подредба присъства асо спатия, вас ви чакат пътешествия, бързи промени и живот, пълен с разнообразие, и че вас дълбоко ще ви трогне прекрасното. Ще контролирате ли тези движещи сили или подчинявайки им се безволево ще се влачите по живота – това зависи само от вас.

Ако асото спатия се намира в центъра на подредбата, то това означава, че вие сте щедро надарени със сценичен талант и остра интуиция. Вие имате живо въображение и притежавате способност да въплъщавате образи посредством авторство в по-широк смисъл на думата, а именно чрез живото слово, живописта, музиката, духовната дейност и много други способи.

Въпреки това асото спатия се явява още и предпазване по отношение на хаотичото нахлуване на всякакви възможности. Прекалено многочислените стимули могат взаимно да се унищожат, довеждайки вероятността за успех на един от тях към нула. Острият ум, проницателността и живото въображение могат да се окажат безполезни ако те не са облечени в някаква конкретна форма. Това асо показва подвижност на ума, която често е съпроводена от непоспособността да разбере ограниченията, важни за другите хора; за артистичен темперамент, отхвърлящ настрана всякакъв практицизъм; на изгарящо въображение, което увлича своя стопанин далеч встрани от реалните възможности. Поради всички тези причини вие трябва правилно да организирате своята дейност и да внесете яснота в своите планове с това, че да бъдете в изкуството артист на творческия план, а не дилетант. Да разберете това ще ви помогне анализа на картите, обкръжаващи асото спатия. Ако в подредбата доминират купи, то това свидетелства за свръх голямо увлечение от радостите на живота, в гонитбата на които вие можете да загубите таланта си. Ако в подредбата преобладават спатии, то това означава, че интересът към хората и обществената дейност може да попречи за пълната изява на вашите артистични възможности. Картите показват за възможност от материално възнаграждение във връзка с използването на скрити таланти. Пиките могат да означават, че заради малките неуспехи вие бързо можете да загубите надеждата си за успех. Подредбата с равно разпредление на боите обещава живот, пълен с наслаждения и растящи възнаграждения във връзка с творческата дейност.

Разположено в долните ъгли на подредбата непосредствено под картата, представяща ви, асото спатия по-дълбоко разкрива вашата същност. Тази карта означава високо майсторство, творчески сили и живо въображение; но тя също така символизира необуздани страсти, светоглед, изкривен от емоционални реакции, импулсивност и вътрешно лутане. Ако тази карта е свързана с дама, то това говори за опасна чувствителност и невъздържаностт, които могат да доведат към необмислени постъпки, да обърнат в отчаяние и да внесат пълно объркване във вашия живот.