Значение на АСО купа

karta aso kupaАСО КУПА – това е картата на наслаждението. Тя предвещава радост, щастие, любов и изобилие. Както всички аса, асото купа е карта с взривна сила. Тя може да предвещава силна романтическа привързаност, раждане или възраждане на духовност и щастие. Ако тази карта заема неблагоприятно положение в подредбата, тя може да символизира безполезна загуба на сили и средства, загуба на духовни ценности за сметка на предстоящите удоволствие.

Ако асото купа се намира в центъра на подредбата, то радостта, която то символизира, представлява органична цялост с вашата личност. Ако в подредбата фигурират няколко карти-картинки или десятки, това означава, че ще получите възможност за намиране на нови интересни и приятни връзки в обществото. Вие ще бъдете център на възторжено внимание и ще намерите приятели, които ще ви ценят повече отколкото предполагате.

Ако от двете страни на асото купа са разположени спатии, то бъдещата радост ще приеме по-скромни форми и ще има характер на спокойно удолетворение. Ако в подредбата доминират кари, това свидетелства за успех в делата и повишено удолетворение от работата.

Ако асото купа е разположено в долния ляв ъгъл на подредбата, това означава, че вие се явявата субект на нечия любов (поклонение или привързаност, за която не ви е известно или на която вие не отвръщате с взаимност). Ако до него са разположени пики, то нараства вероятността за това да се чувствате нелюбим, защото не сте се постарали да се обкръжите с хора поради срамежливост или цинизъм; нароварени с личните си проблеми или поради неоценяване на вашите собствени способности да придизвиквате любов у други хора.

Когато се появи асо купа това винаги трябва да се възприема като споделяне на радостта с другите. Неговото появяване означава, че вие не извличате максимална полза от всичко, с което ви е надарила съдбата. Вие трябва да разширите кръга на своите приятели. Надарени сте със способността да проявявате скритите положителни черти на другите. Вие трябва да преуспявате в обществената или духовната работа, педагогическата дейност, или също така навсякъде където се налага да се установяват контакти с много хора.

Ако между асото купа и карта картинка е разположена десятка пика, то това показва за наличие на някаква бариера между вас и друго лице, възпрепятстстваща установяването на удолетворителни взаимоотношения между вас, но тази бариера може да се отстрани. Сериозно обмислете този проблем, защото удолетворително му решение ще увеличи вашето щастие.

Ако от едната или другата страна на асо купа е разположена десятка пика или ако тя блокира един от ъглите на подредбата, то това е предупреждение, че съществува някакво обстоятелство, което заплашва вашето щастие. Възможно е вашата радост да ви е заслепила дотолкова, че сами не го забелязвате, нанасяйки на околните обида и не предприемате мерки, за да се предпазите от грозящото ви нещастие. Препоръчвам ви трезво да прецените положението за обезпечаване на вашето по-голямо щастие.