Значение на АСО каро

karta aso karoАСО КАРО – карта, символизираща силата, деловата активност, търговското предприятие или просто пари. Асото каро не се явява карта на спокойствието, удолетворението или разкоша. Например то символизира неспокойният дух на търсенето и неудолетвореността от обичайния живот, а също и стремежа към възвишени цели, които ощастливяват човечеството. Асото каро е карта на магията и вълшебствата. Доколкото в древността науката и магията са били синоними, асото каро може да означава познание като математика или техника, склонност към такива науки като астрономия, биология, археология и особено архитектура, така както истинският маг представлява преди всичко „строител на дома”, създател на характера.

Ако се намира в центъра на подредбата, в своето най-благоприятно значение, асото каро може да символизира безкористно благородство и самоотричане за благото на хората, и обратното. Най-неблагоприятното значение на тази карта описва умния и безжалостен егоист, способен да извлече полза от всяка ситуация. В общият случай асото каро характеризира опитният организатор и отличният преподавател, но трябва да се обърне внимание на нежелателната тенденция да се придава по-голямо значение на успеха, а не на самото дело. Ако асото каро заема важна позиция в подредбата, то това означава, че в скоро бъдеще ще получите възможност блестящо да проявите своите организаторски способности. Под строителството на „дом” може да се разбира делово предприятие, реорганизация, учреждение или разширение на научните знания.

Ако асото каро се намира в горният ляв ъгъл на подредбата, то трябва да бъдете внимателни и да не пропускате възможността, която може да ви даде много и която просто може да не забележите без това предупреждение. Обаче ако от ляво на асото каро се намират десятка пика или седмица пика, то трябва да действате крайно предпазливо, за да не доведе вашето нетърпение до катастрофа.

Ако асото каро се намира в горния десен ъгъл на подредбата, то това означава или че вие вече сте се заели с изпълнението на някакъв рискован план или ще пристъпите към неговото изпълнение в близко бъдеще. В този случай е необходимо внимателно да проучите съседните карти. Ако отляво на асото каро се намира двойка пика, то това свидетелства за възможна отсрочка. Ако отдясно на асото каро се намира десятка пика, то трябва да отдадете предпочитание на някакъв друг план. От друга страна ако в непосредствено съседство с асото каро се намират спатии или купи, то това указва за успешно изпълнение на вашия план.

Наличието на асо каро в подредбата винаги свидетелства за присъствието на някаква непреодолима сила. Ако вие съумеете да се възползвате от възможностите, за които ви показва присъствието на тази карта, може да се сблъскате с необходимост рязко да промените своя начин на живот. Обикновено тези възможности касаят материални изгоди, обаче заради тях не се налага да жертвате ценности, които в перспектива могат да се окажат много по-съществени. Вие можете да откриете в подредбата указания, че това увлечение само към един план може да донесе нарушение в други сфери на дейност. Отчетете това обстоятелство.