ЗЕМЯ – Телец, Козирог, Дева

Основна черта на групата — практичност. Тези три зодии са свързани със случайни, относително пасивни физически и чувствени процеси, а отношенията им са ста­билни и са тясно свързани помежду си.

Хората от тези зодии се събират за да достигнат общи цели. Всеки иска да намери в своя партньор зависимост и постоянство. В тази група се срещат двойки, които съе­диняват своите финансови и социални ресурси за да за­воюват света заедно. Техният всекидневен живот е осво­боден от емоционални крайности. Ключова особеност на групата — съвместна «бригадна» работа. Хората от тази група са сластолюбиви, но могат добре да контролират страстта си, когато работата опира до общите цели. Те са «солта на земята».

От гледна точка на половите отношения, те принадле­жат към категорията на «животинската страст», пасивност­та им е относителна. Най-важен принцип за поддържане на отношенията — какво ще получа в замяна на това, което ти искаш?