Земеделското министерство предлага да се отнеме лиценз за обработка на тютюн на фирма

traktorСофия. Министерство на земеделието и храните ще предложи на Министерския съвет да бъде отнето безсрочното разрешение за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако – А. Михайлидис” АД, гр. Сандански за срок от 3 години, съобщиха от министерството. Изкупуването на суров тютюн от сортова група “Виржиния”, реколта 2008 г. приключи на 9 ноември 2008 г. Съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия, изплащането на изкупения тютюн се извършва не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на приемането на тютюна. Изкупуването на така наречения „Ориенталски” тютюн или тютюн от сортови групи “Басми” и “Каба Кулак” за реколта 2008 г. приключва на 1 март 2009 г.
През месец март 2009 г. е извършена и проверка на място от комисия на Фонд “Тютюн”, която е констатирала, че към 27.03.2009 г. дружеството има задължения към тютюнопроизводителите на обща стойност 1 127 702.82 лв. На 11.06.2009 г. „Лийв табако – А. Михайлидис” АД е информирало, че на същата дата са превели сумата от 844 708.00 лв. В същото писмо удостоверяват, че не е изплатено задължението на една фирма – ЕТ “Виржиния-Димитър Димитров” в размер на 58 628.00лв, тъй като имат претенции, че същата фирма не е изпълнила условия по договора.
Това грубо нарушение на закона, е довело до масово и основателно безпокойство на тютюнопроизводителите. Изтеклият законоустановен срок за плащане е основание за отнемане на разрешението за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако – А. Михайлидис” АД за срок от 3 години./агенция „Фокус“/