Земеделски производители „забравили“ да се регистрират и да платят данък

nap_logoСофия /КРОСС/ 11 земеделски производители от София са се опитали да избегнат регистрация по ЗДДС и да платят дължимия данък. Ревизорите от столичната НАП са установили, че те дължат на бюджета повече от 370 хил. лв. ДДС, съобщават от НАП. Извършена е проверка на физически лица, декларирали доходи от земеделска продукция в периода от 2005 г до 2008 г. За лицата е имало данни, че подлежат на задължителна регистрация по ДДС, но не са я направили. Инспекторите установили, че 11 производители на плодове, зеленчуци, мед, яйца и др. са формирали през различни години от проверявания период облагаем оборот от 100 до 250 хил. лв. Получените приходи са значително над прага за задължителна регистрация по ЗДДС /50-75 хил. лв./ и лицата е следвало да се регистрират. За 6 от тях задължението е възникнало само за минали години. За другите 5 е установено, че и към момента на проверката са налице обстоятелства за регистрация по ЗДДС и на лицата е връчен Акт за регистрация. На земеделските производители са били възложени ревизии, които да установят размера на дължимото, но неначислено и невнесено ДДС.