Зеленият чай и диетите

Който се храни природосъобразно, няма нужда от диета. Диетата е винаги непълна, никога цялостна, почти винаги едностранчива и съсредоточена върху определена цел като отслабване или щадене на засег­нат от заболяване орган. Единствената смислена дие­та би била постенето, което осигурява ефективно пречистване на тялото и духа.

Трябва да знаете, че зеленият чай се комбинира идеално с всички хранителни навици. Дори ако спаз­вате диета, богатото съдържание на витамини и оста­тъчни елементи прави зеления чай идеалното допъл­нение към храната, което допринася за подобряване на здравето ви.

Живеем във време, когато болестите на цивилиза­цията, като ревматични страдания, артрит, алергии, кариес, проблеми с венците, кожни заболявания, деп­ресии, различни смущения в обмяната, рак, прояви на недостатъчност и много други, се увеличават неп­рекъснато. Ако сравним тези страдания с възможни­те лечебни действия на зеления чай, става ясно, че това известно от хилядолетия растение сякаш е създадено специално за нашето сложно и забързано вре­ме.

Действието на всяко природно лечебно средство може да бъде засилено значително, когато човек во­ди здравословен живот и се храни природосъобразно с пълноценни храни. Това важи и за зеления чай. Преминаването от кафе и черен чай към всекидневна употреба на зелен чай може да помогне на много хо­ра да преосмислят досегашните си жизнени и храни­телни навици.

Зеленият чай е идеалното питие за тялото и духа.