Зелена улица за хомобрака в Мексико-град

Мексиканската столица става първото място в Латинска Америка, където се разрешават хомосексуалните бракове. Пасажът от гражданския кодекс на града, в който се казваше, че „бракът е свободен съюз между мъж и жена”, бе променен и сега гласи „свободен съюз между двама души”. Хомосексуалният брак е разрешен само в седем страни на света, както и в няколко щата на САЩ./Deutsche Welle/