Зелена гълъбка

Russula virescens юли — октомври
Расте в широколистните гори, храсталаците и по покрайните на горите. У нас се среща по всички планини из широколистните горски пояси.
Шапката в началото е полукълбеста, после сводеста. Цветът й е про­менлив — зелен, жълтозелен, кафявозелен. Частично избелява и се напуква на неправилни парченца, които остават като петна по шапката. Месото е бяло и при разчупване изпуска бяла вода. Пластинките са също бели, умерено гъсти. Пънчето е бяло и месесто .
Вкусът й е приятен. Употребява се пържена и печена. След брането дълго време се запазва свежа.
Тази зелена гълъбка трябва да се бере само от опитни гъбари, защото не са редки случаите, когато може да се смеси с най-опасната гъба — зеле­ната мухоморка (Amanita phalloides), от която се разли­чава по това, че няма пръстенче и торбичка.