Звездите са вътре във вас, вие също сте небе.

zvezdi небеКогато поглеждате небето, спомняйте си, че вие също сте небе. Когато видите звездите, знайте, че те са вътре във вас. И както вие сте вътре в небето, то е вътре във вас. Постепенно начинът, по който сте възприемали света ще се промени и дребните проблеми ще ви се струват смехотворни.

Ние всички носим в себе си звезда с безкрайна красота: ние сме звездите. Разбира се, обкръжени от тъмни облаци и ако наблюдавате отстрани, ще ви е трудно да ги откриете зад тях. Целта на медитацията е да ви научи да прониквате през облаците, за да достигнете центъра на вечната светлина – пламък от радост, блаженство и неописуема красота.

Това е тежко пътуване, но си струва. То става все по-явно, щом опитностите ви да се устремявате към неизвестното и неговата свобода нараснат. Тогава  всеки миг, когато се потапяте в себе си ще е надарен с толкова скъпоценна красота и радост, с ликуване, че ще сте готови за всякакви изпитания. Ще сте готови даже да умрете, защото вече ще знаете, че смъртта не е край.