Защо фалират фирмите в Е-бизнеса?

Една от основните грешки допускани от новите Е-компании, е че модата на Е-пазаруването е възможно да промени нагласи и навици на клиентите, които са формирани в течение на десетки години.

Типичен пример за това е поведението на новите Е-компании, които се занимават с продажбата на хранителни стоки. Лесният достьп до капитал в началото на 90 години на ХХ век подведе голяма част от тях, че могат реално да се намесят в преразпределяне на този огромен пазар (само за САЩ този пазар се определя около 600 млрд. долара.) Подведени от рекламата и многобройния наплив от виртуални клиенти, тези компании не можаха да оценят, че тьргови­ята с хранителни стоки е локален бизнес, който изисква непосредствена близост до клиента и възможност на клиента да види и оцени продукта.

Една от фирмите, които допуснаха подобна грешка e “Webvan” основана от Луис Бордърс през 1999 г. След създаването на суперсклад за изпълнение на 8000 поръчки дневно на стойност от 35 млн. долара компанията започва строителството на още 9 подобни склада в девет други щата. Независимо от добрите условия на доставка и цени фирмата не получава повече от 2000 заявки дневно, което я води до неизбежни загуби (от мащаба). Стремежът на фирмата да завладее колкото може по-голямо пространство без проучване на потребителското поведение и нагласа се оказва фатално и в крайна сметка фирмата прекратява своето съществуване след загубата на 1200 млн. долара рисков капитал.

В същото време обаче редица стари компании използваха нова стратегия за навлизането на Е-пространството. Основният инструмент тук се оказа превръщането на новите Е-търговци в on-lіne магазини на старите лuдери в този бранш. Така например Grocery Workѕ ce превърна в on-lіne звено на Ѕafeway, a Peapod.com бе купен от Royal Ahold. По този начин старите компании обогатиха своето присъствие чрез още една форма за набиране на клиенти, но като използваха своите широко развити мрежи за показване и предлагане на своите хранителни продукти.

Друга грешка, която се допуска от Е-компаниите, е неразбирането на повечето от компаниите, че едно е да продадеш, а съвсем друг е да доставиш стоката. Това най-добре се разбира по коледните празници, когато правите заявката 7 дни пред Коледа, а получавате своите поръчки едва в средата на януари. Извинението на Е-компанuята, чe e имала много поръчки и че компаниите за доставка не са смогнали да донесат поръчаната стока едва ли ще стоплят клиента.Успешният пример в това отношение се свързва c amazon.com. He всяка компания има ресурсите и стратегията за завладяване на пазара като amazon.com. За три години и 600 млн. долара компанията покри със складове и дистрибуторска система всички щати и в рамките на 24 часа задоволява всяка една поръчка. Ако се вгледате в номенклатурата на предлаганите от фирмата стоки, ще установите че преобладаваща част от най-продаваните стоки са т.нар. меки или полумеки продукти – книги, софтуер, музика, канцеларски и офис стоки и пр. Това обаче не попречи на AOL да я закупи.

Разбира се, има още твърде много причини за провалите на много от новите Е-компании, реализирани през 2001 г., но по-важното е да дефинираме кои са основните поуки от тази практика и как те се отнасят към практиката на българския Е-бизнес. Според нас те могат да обяснени като:

• правилата за формиране на печалбата са едни и същи както в реалния, така и във виртуалния бизнес. Не може да се формира печалба там, където се предлагат безплатни услуги или се продава под себестойността;

• виртуалният бизнес живее едновременно със и в реалния, поради което ненасищенето на реалния свят с необходимите и достатъчни материални предпоставки за неговото масово използване го прави все още неефективен;

• липсата на общи правuла и система за защита в Е-бизнеса го прави несигу­рен и чувствителен към външни въздействия. Като илюстрация на тази теза представете си как би изглеждало движението по пътищата без правuла, пътни знаци и полиция;

• има елементи от културата на населението и в частност от потребителската култура, които подлежат на промяна и развитие под въздействието на рекламата, обучението и пр. Но има такива, които не се поддават на лесна промяна. Това трябва да се има предвид, когато позиционирате интереса си към съответната стоковата ниша, в която ще развивате вашия бизнес;

Е-бизнесът в България е възможен при отчитане на:

• ограниченията в развитието на Мрежата в България;

• ниската потребителска култура;

• ниското качество на основните информационни канали за пренос на данни;

• ниската сигурност на информационната среда.

• ограничената покупателна способност на хората, които имат достъп до Мрежата (1/3 от ежедневните влизания в Мрежата в България са на деца под 16 години).