Защо носим униформа на работното място?

Вие сте индивидуалист, креативен, уникален човек, който току що е започнал работа в компанията, към която винаги се е стремил да принадлежи. Къде е проблемът? Например: В униформата, която ще сте задължен да носите.

Истината е, че за голяма част от организациите уеднаквяването в обличането на служителите, е част от фирмената култура. То е такова поради няколко причини:

Първо: Създава, популяризира, утвърждава марката на съответната компания. Прави я разпознаваема. Можете ли да забравите „червеничкото“ на „Macdonald’s“, да го сбъркате с нещо друго? Можете ли да не забележите червените (някъде – черни), тениски и шапки? Определено – не.

Второ: Еднаквото облекло на служителите има за цел да ги обедини, да им помогне да станат част от една сплотена общност, която работи, за да постига целите на компанията. Въпреки че, различието е добре за фирмата, еднаквото облекло позволява на всеки човек да бъде идентифициран с равни права и задължения. Тоест – изисква еднакво отношение към всички. Статусът, който често се явява пречка за осъществяване на контакти и приятелства в определен екип, на практика и видимо вече не съществува – „облечени сме в зелено и така ни харесва“.

Трето: Улеснява служителите в намирането на подходящо облекло за работа. Вместо да се чудите какво ще облечете днес, защото все пак трябва да е съобразено с dress кода, грабвате униформата и заминавате. Бързо, лесно и не винаги удобно – последното изцяло зависи от организацията и финансовите й възможности. В кухня, в която температурите надвишават 40 градуса, шапките едва ли са нещо много удобно…

Всичко до тук звучи прекрасно добре, но само ако не сте индивидуалист и уникален човек, който мрази да му казват какво да носи и как да се облича… Ако сте – вероятно няма да ви е лесно да свикнете с новия си стил.

Има два варианта – или да се откажете от мечтата си (заради дрехи???), или да се примирите да се обличате в зелено или червено. Средни положения не съществуват. Разбира се, няколко пъти може да кажете, че сте забравили униформата си, че е на химическо чистене и т. н., но колко ще са тези случаи? И има ли смисъл въобще да се противопоставяте на система, която според работодателите и организациите, работи добре?

/ Club.bg