Защита на животните на сушата и в океаните

ЕС предприема многобройни действия за облагодетелстване на своите граждани, но благополучието на животните също остава важна грижа

Комерсиалният лов на тюлени има съвсем малко привърженици в Европа и през 2009 г. са приети законови мерки за ограничаване продажбата на тюленови продукти. ЕС не може да забрани лова на тюлени, но е взето решение пускането на тюленови продукти на пазара да се обяви за незаконно.

Подобна загриженост за дивите животни накара Европейската комисия да предложи план за действие за защита на акулите. Поради прекомерния риболов много видове акули са на ръба на изчезване. Настоящият улов на акули и сродни на тях видове от плавателни съдове на ЕС в този момент е около 100 000 тона на година. Ето защо ЕС възнамерява да сведе улова на дълбоководни акули до нула до 2010 г. и да съдейства за провеждането на природосъобразни политики, гарантиращи оцеляването на всички видове акули — и на риболовните общности, които зависят от тях.

През 2009 г. ЕС предприе действия дори и в областта на производството на храни за крайните потребители и прие нови правила относно условията, в които се колят животните, за да се гарантира, че това се извършва по хуманен начин.