Защита на бизнес плана

Бизнес планът е необходимо, но недостатъчно условие за привличане на финансиране.

Един от най-важните фактори за потенциалния инвеститор са личните качества на предприемача и на управленския екип. Потенциалните инвеститори търсят мотивацията, ентусиазма и интегрираността и преди всичко управленските възможности и компетентността за практическата реализация на бизнес плана.

Предприемачът и екипът му трябва да покажат пълно разбиране и компетентност по отношение на детайлите на бизнес плана. Не е за пренебрегване склонността на инвеститорите да проявят интерес за неформално опознаване на членовете на екипа при по-нататъшни срещи или дори на работни обеди.