Започна третата сесия на 41-то Народно събрание

С едноминутно мълчание в памет на загиналите при самолетната катастрофа край Смоленск висши полски държавници, сред които президентът Лех Качински и съпругата му, започна третата сесия на Народното събрание.

По повод началото на новата сесия парламентарните групи направиха изявления.

Народните представители приеха по предложение на Синята коалиция решение относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец. Парламентът препоръча на министъра на финансите да възложи оценка на замяната и на последствията от нея. Депутатите предлагат министърът да възложи на Агенцията за икономически анализи и прогнози, като привлече и външни за министерството експерти, да изяснят отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори при подготовката и осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 г. и 2003 година.

Министърът на финансите Симеон Дянков информира народните представители, че законодателната част на пакета от антикризисни мерки ще влезе в Народното събрание още идната седмица. Той посочи, че Министерският съвет вече е готов с проектозакони за реформа в държавната администрация. Министър Дянков увери, че една от първите задачи на кабинета, е да затегне контрола и одита във всички обществени сектори – с акцент върху енергетиката.

Депутатите приеха на второ четене текстове от законопроекта за развитието на академичния състав в Република България. Запазена беше научната степен „доктор на науките“ заедно със степента „доктор“. Народните представители гласуваха, че „доктор“ и „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в научна степен „доктор“ от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Научно жури ще оценява дисертационните трудове, както и кандидатите за академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, прие парламентът. То ще се утвърждава за всяка конкретна процедура със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация по предложение на факултетния, съответно на научния съвет. Членовете на журито ще се избират чрез жребий от Национална листа на журита по научни области, а при възможност – и по направление и специалност.

На днешното заседание Емил Василев положи клетва като народен представител. Той ще бъде независим депутат, избран с