Започна съвместното учение между ИА “Морска администрация” и EMSA във Варна

Съвместното учение между ИА „Морска администрация” и Европейската агенция по морска безопасност /EMSA/ за предотвратяване на последиците от мащабни нефтени разливи в морето, започна тази сутрин.

Предварителният сценарий на учението предвижда да се разиграе  следната ситуация. В следствие на сблъсък между танкер и товарен кораб в български териториални води на около 65 мили североизточно от Варна в морето са били изпуснати между 11 и 12 хил. т. суров петрол. Образувало се е голямо нефтено петно според квалификацията на нефтените петна в Националния авариен план.

На специално организиран брифинг в сградата на ИА „Морска администрация” – Варна, представителите на медиите и официалните лица бяха запознати от изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” Сергей Църнаклийски с изходната обстановка и хронологията на предприетите действия. Както предвижда регламента за действие при подобна ситуация бяха представени прогнозите за посоката и скоростта на дрейфа на нефтеното петно. Присъстващите бяха уведомени за взетите решения от Щаба на морския аварийно-спасителен отряд и стратегиите за противодействие на нефтеното замърсяване – мобилизиране на наличните средства и искане на международна помощ от EMSA.

В момента се провежда заседание на Щаба на морския аварийно-спасителен отряд, на което се прави оценка на наличната до момента информация и се подготвя план за действие. След края му ще започнат реалните действия по отстраняване на нефтеното петно.

От българска страна в учението ще участват два катера на ИА Морска администрация, граничен полицейски катер, два нефтени събирача и бонозаградител на „Поддържане на чистотата на морските води” АД, а от страна на EMSA – два специализирани кораба, оборудвани с най-съвременни средства за борба с нефтените разливи. В готовност ще бъдат два нефтосъбирача и един моторен кораб.

Учението, което се провежда по инициатива на ИА „Морска администрация”, има за цел да провери взаимодействието между Р България и EMSA и да направи оценка на готовността на нашата страна да реагира адекватно при мащабни нефтени разливи. В 14.00 часа в сградата на ИА „Морска администрация” Варна ще се проведе брифинг.