Започна Международната конференция на труда в Женева

Започна 99-та сесия на Международната конференция на труда в Женева. Конференцията се провежда ежегодно. В нея участват тристранни делегации на всички 183 държави-членки на Международната организация на труда, включващи представители на правителствата и на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов е ръководител на националната тристранна делегация на България.

Достойният труд за домашните работници, изработване на препоръка относно ХИВ/СПИН и света на труда са сред темите на конференцията. Предвидена е дискусия за стратегическата цел на заетосттта.

Генералният директор на Международното бюро по труда Хуан Сомавия призова в обръщението си пред делагатите при откриването за балансирана политическа стратегия за осигуряване на икономическо възстановяване, съчетано със създаване на работни места, в отговор на новите предизвикателства пред световната икономика. Специален гост на откриването на конференцията e президентът на Конфедерация Швейцария Дорис Льотар.