Започва 16-та сесия на българо-индийската междуправителствена икономическа комисия

София е домакин на 16-та сесия на българо-индийската междуправителствена смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се провежда на 8 и 9 април. От българска страна съпредседател на комисията е министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, а от индийска – държавният министър на търговията и индустрията Джотирадития Синдия.

Посещението в България на г-н Синдия е първият двустранен контакт на министерско равнище в икономическата област между България и Индия от 2004 г. насам, когато е била проведена 15-та сесия на смесената междуправителствена комисия.

Очаква се по време на 16-та сесия в София да бъдат обсъдени възможностите за разширяване на двустранното партньорство в търговията и инвестициите, в селското стопанство, транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в научните изследвания. Възможностите за включване на водещи индийски компании в изграждането на енергийни обекти у нас и участието на български фирми в проекти за използване на соларната енергия в Индия са сред водещите области на взаимен интерес в енергетиката, които също са включени в дневния ред на сесията.

Политиката на България към Индия в търговско-икономическата сфера е насочена основно към привличане на индийски инвестиции в нашата страна. Потенциал за това съществува главно в стоманодобива, фармацията, електрониката, автомобилостроенето, текстила, енергетиката и туризма.

Със стокообмен на стойност 95.5 млн. долара (2009 г.) Индия заема 46-то сред търговските партньори на България. Съществуват възможности за увеличаване на българския износ на скрап, желязо и стомана, вина, машини и оборудване за текстилната, печатарска и хранителната промишленост.

От индийска страна има засилен интерес към внос на фармацевтични субстанции и продукти за България.

През миналата година 3882 туристи от Индия са посетили нашата страна, а 140 българи са пътували до азиатската държава.

Уважаеми колеги,

В петък, 9 април, ще имате възможност за протоколни снимки при подписването на двустранния протокол от сесията. След това е предвиден брифинг. Часовете за тези събития ще уточним допълнително утре.