Започват информационни дни по ОП „Конкурентоспособност“

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност“, стартират поредица от информационни семинари в подкрепа на бенефициентите по програмата. Информационните дни ще се проведат в 21 града на страната по определен график в продължение на един месец. Първата среща от тази поредица е във Враца на 7 юни.

По време на информационните дни лектори от Управляващия орган и Междинното звено ще запознаят детайлно представителите на бизнеса, както и всички заинтересовани страни с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Това са „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, „Технологична модернизация в големи предприятия“, „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“, „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“, както и „Подкрепа за създаване на технологични паркове“. Пълният пакет от документи по тези процедури са публикувани на следните интернет страници. www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Поредицата семинари се провеждат като част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност“. Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост  на средствата от европейските структурни фондове.

Информационните дни са отворени за всички желаещи. Участието в тях е безплатно.