Западна Тасмания

Национални паркове на необитаемите територии в Западна Тасмания . Групата национални паркове на дивата природа в западната част на остров Тасмания заемат обща площ 7693кв.км . От всички тях най-голям е „Саут Уест”. В тези части на острова падат над 1000мм валежи на година . Благодарение на това тук са запазени едни от последните в света големи масиви от влажни гори в умерения пояс .

Териториите на националните паркове представляват планински район с древни кварцитни върхове и варовикови пещери . В дълбоките дефилета текат пълноводни реки . Във флористично отношение парковете са много богати с уникални видове растения . Тук има гора от южен листопаден бук – реликт от времето , когато в южното полукълбо е съществувал един общ континент Гондвана / палеозоя /. В тези национални паркове се среща особен вид бор , отделни екземпляри от който достигат възраст над 2000 години . Във варовиковите пещери са открити следи от първобитния човек , което свидетелства , че тези места са били заселени още преди 20000 години .