Занзибар, Кигома

Занзибар – главен град в островната част на Танзания . Административен център е на областта Занзибар . Той е голямо пристанище , разположено в естествен залив в западната част на остров Занзибар в Занзибарския пролив на Индийския океан . Градът е основан през ХVІ в. В по-голямата си част той е изграден в арабски стил , като за строителен материал е използван черупчест варовик . Старите къщи образуват лабиринт от тесни улици . Има много интересни джамии . Къщите са 2-3-етажни с интересни фасади и малки квадратни дворчета . Запазени са арабски форт с трапецовидна форма с четири кръгли кули / 1710г. /, Султански дворец / 1883г. /. Пазят се и европейски постройки от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. , английска църква и крепост . През 60-те години на миналия век започва ново строителство , с което Занзибар се превръща в модерен град .

Кигома – пристанище на езерото Танганайка . Известен е с това , че в непосредствена близост до него е резерватът „Гомбе”, в който живеят стада шимпанзета , биволи и други животински видове .

Годишно страната се посещава от 460хил. туристи .