Зам.-министър Цветан Димитров участва в дискусия на тема „Поглед върху българското земеделие през ХХ век, сега и в бъдеще”

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров взе участие в научно-практическа конференция на тема „Поглед върху българското земеделие през ХХ век, сега и в бъдеще”. Срещата бе организирана от Съюза на българските икономисти и се проведе н Националният дом на науката и техниката.

Без минало няма и бъдеще, а вземането на точни решения става на базата на правилни предложения, каза зам.-министър Димитров. В момента на европейско ниво се води дебат за бъдещите приоритети на Общата селскостопанска политика 2013-2020 г. Субсидирането на отрасъла е все по-тясно обвързано с повишаване на изискването за по-добри публичните услуги, а именно гарантиране безопасността и качеството на храните и опазване на околната среда. В тази връзка считам, че научната помощ в развитието на земеделието е необходимост, без която не можем, ако искаме то да бъде  конкурентоспособно и успешно.

Основни акценти по време на дискусията бяха въпросите за собствеността на земеделските земи, арендата в земеделието и насоките на преструктуриране в животновъдството, зеленчуко и овощното производство, износът на селскостопански стоки и тяхното потребление на вътрешния пазар.