Зам.-министър Кичев: Пред нас стои изграждането на големите интермодални терминали

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев откри днес първата годишна конференция SMART LOGISTICS. По време на приветствието си зам.-министър Кичев заяви, че основните интермодални проекти, които трябва да се реализират в България са развитието на Централна гара София, където има възможност да се обединят много видове транспорт и да се извърши обслужването на пътници и товари с минимално забавяне при превозването им една точка до друга. Това е един от най-големите проекти, които предстои да се реализират. Други основни приоритети са развитието на пристанищата Бургас и Варна, както и проекта „Супер Бургас”. За момента в България няма големи интермодални терминали. Това предстои пред нас. Всички добри идеи и предложения от форума могат да намерят място в програмите и стратегиите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, каза още зам.-министър Кичев.

Конференцията SMART LOGISTICS е организирана от „Юкономикс” с подкрепата на списанията „Ютилитис”, „Фасилитис”, „Fleet Manager” и „Maintenance Review”. Основните акценти на форума бяха възможностите за развитие на транспортния сектор в България, правната и регулаторната рамка, технологии, системи и решения за оптимизация на логистиката, подобряване на качеството на услугите в транспорта и др.