Зам.-министър Камен Кичев ще участва в заседание на Съвета на министрите по транспорт

На 12 февруари,петък, в град Ла Коруня, Испания, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев ще участва в неформално заседание на Съвета на министрите по транспорт на Европейския съюз.

В дневния ред на заседанието са включени за обсъждане теми, касаещи градската мобилност, морската безопасност и авиационната сигурност.

Значимостта на градската мобилност за икономическото и социално развитие на гражданите, градовете и народите и по-ефективното интегриране на местните, регионалните и националните власти към проблемите на градска мобилност, са част от въпросите, които ще се обсъдят на срещата.

Акцент в разговорите ще бъде също и ролята на Европейската агенция за морска безопасност за повишаване на безопасността на корабоплаването, както и вижданията на Европейския парламент в тази насока.

Зам.-министър Камен Кичев е упълномощен да представлява българската страна по време на заседанието.