Зам.-министър Иво Маринов ще открие международна конференция за ВЕИ

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов ще открие утре (24 март 2010 г.) международната конференция „Възможности за финансиране на инвестиционни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)“. Тя ще се състои от 10.00 ч. в конферентната зала на столичния хотел „Рила“ (ул. „Цар Калоян“ 6).

Дискусията се организира по проект „Зелена енергия: усвояване на добри практики в привличането на инвеститори  и изграждането на партньорства за ефективно използване на ВЕИ в общините Брезово и Марица“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“.

Освен двете български селищни системи, партньори по него са Националното сдружение на малкия и средния бизнес и италианската провинция Бергамо. Участниците във форума ще обсъдят стимулите за общините и бизнеса при изграждането на ВЕИ съоръжения, както и механизмите за насочване на средства от европейските структурни фондове към сектора. Експерти на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще представят методиката за формиране на цените на енергията от ВЕИ.