Зам.-министър д-р Цветан Димитров връчи наградата за Български иновационен продукт на АГРА 2010

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров връчи наградата за Български иновационен продукт в конкурса за иновации по време на „Вечер на Изложителя – АГРА 2010” в гр. Пловдив. Наградата получи фирма „Мадара” АД – гр. Шумен за прикачна комплектна дискова брана, която бе отличена за първо място в областта „Научна дейност и разработки”.

Зам.-министър Цветан Димитров бе председател на комисията по оценяване на кандидатите. Конкурсът се провежда за втори път по време на селскостопанската изложба АГРА. Награди се връчиха в шест категории, като постъпилите заявки за участие бяха  общо 72.

В раздел „Машини, инвентар и технологии за растениевъдството” победил е фирма „ВИССЕР-ОПОРА” ООД с експонат картофосадачка Marathon Magnum.
Институтът по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян получи награда за „Нови системи за хигиенен добив на мляко в малки и средни ферми и преработването му в мобилни мандри” в раздел – „Машини, инсталации и технологии за животновъдството”.

С нов сорт нектарина – Гергана Институтът по овощарство – гр. Пловдив бе отличен с първо място в раздел „Сортови семена и посадъчен материал”.

В раздел „Торове и препарати за селското стопанство” победител е Институт по мелиорации и механизация за своя нов метод за преработка на органични отпадъци.

Наградата в раздел „Животновъдство” се връчи на Национална асоциация за развъждане и селекция на порода българска млечна за високопродуктивни овце от млечно направление с над 600 литра лактационна млечност.