Заместник-министър Русинов изнесе лекция за електронното управление пред студенти в СУ”Св. Климент Охридск

Интересът на младите хора към електронното управление е гаранция за укрепване на административния капацитет в тази важна за държавата област, каза заместник-министър Първан Русинов в лекция през студенти от кръжока по право на информационното общество в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Единна рамка и единни механизми на електронно управление, ориентирано към потребителите и тяхното участие в управлението, при пълна прозрачност,  са в основата на усилията на правителството, посочи Първан Русинов.

Студентите представиха свои проучвания, свързани с правните аспекти на прилагането на Закона за електронно управление в интернет и с дистанционното ползване на ресурси за съхранение и управление на данни.