Заместник-министър Мая Христова ще участва в Смесена работна група по енергетика в Гърция

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Мая Христова ще участва в заседание на Смесената работна група по енергетика между България и Гърция. То ще се проведе на 24 февруари 2010 г. в Атина.

По време на срещата предстои да бъде обсъден проектът за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Гърция. С нея ще може да се осигури реверсивно подаване на газ за България с начален капацитет около 3 млрд. куб.м. годишно и с възможност за увеличение до 5 млрд. куб. м. годишно. Дължината на трасето е около 170 км, а стойността на проекта е 150 млн. евро. Част от финансирането – 45 млн. евро,   е осигурено от Европейската енергийна програма за възстановяване. Резултатите от проучването показват, че проектът е изпълним от техническа, икономическа и екологична гледна точка.