Заместник-министър Марин Райков проведе политически консултации със своя индонезийски колега Марти Наталегава

На 19 и 20 нември 2009 г. в Индонезия, бяха проведени политически и икономчески консултации между Р България и Р Индонезия на равнище заместник-министри. От българска страна политическите консултации се проведоха от заместник-министъра на външните работи Марин Райков, а икономичесите – от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. Това е първата чуждестранна делегация, която посещава страната за политически консултации след подписването на 9 ноември на Споразумение за партньорство и сътрудничество /СПС/ между ЕС и Индонезия. Това първо по рода си споразумение на ЕС със страна от Югоизточна Азия и АСЕАН предоставя на страните-членки на Съюза, в т.ч. и на България, нови възможности за развитие на отношения с тази държава, включително и на двустранна основа.

В хода на политическите консултации беше направен преглед на състоянието на двустранните отношения в политическата, търговско-икономическата и други области от взаимен интерес и бяха набелязани мерки за тяхното оптимизиране в близко бъдеще като отговор на предизвикателствата пред новите правителства на двете страни.

Бяха подписани две междуправителствени споразумения – за икономическо сътрудничество и за отмяна на визите за дипломатически и служебни паспорти. Беше договорено да се работи за скорошното подписване на междуправителствен Меморандум за сътрудничество в областта на туризма по време на предстоящата Четвърта сесия на Смесената комисия за икономическо и техническо сътрудничество – СКИТС в София, като периодът се уточни по дипломатически път.

Заместник-министър Марин Райков беше приет от новоназначения министър на външните работи Марти Наталегава, за когото това е първа среща с представител на чужда държава в Индонезия след визитата на Карл Билд, външен министър на Швеция /като страна – председател в момента на ЕС/ в рамките на министерската Тройка във връзка с подписването на СПС ЕС-Индонезия.

Индонезийският външен министър изрази задоволство от настоящата среща с български представители, първа с чужда делегация след поемането на поста му. Той даде положителна оценка на завършилите вчера политически и икономически консултации, както и на подписването на двете междуправителствени споразумения. Министър Наталегава благодари за подновените от българска страна покани за посещения у нас до президента Юдойоно и до него, като външен министър. Увери, че ще уведоми президента за подновяването на поканата до него и прие своята покана с благодарност, изразявайки желание тя да се реализира в близко бъдеще.

По време на проведената среща на Евгени Ангелов и Марин Райков с вицеминистъра на търговията на Индонезия Махендра Сирегар, която е негова първа среща след заемането на поста му същия ден сутринта – 20 ноември 2009 г., бяха обсъдени пътищата за постигане на конкретни резултати в диверсификацията на структурата на външотърговския обмен и за оползотворяване на възможностите, които предоставя България в търговско-икономическата област. Българската страна предложи наши пристанища да се превърнат във врата за индонезийски внос за Източна Европа и страните от Черноморския басейн, с оглед на което да се изгради терминал в Бургас.

Индонезийската страна бе запозната с положението у нас, с приоритетите на българското правителство и новите възможности за активизиране на двустранното сътрудничество с Индонезия в области като енергетика, възможности за откриване на директна въздушна линия София-Джакарта, алтрнативните източници на енергия и др.

Двамата български зместник-министри бяха приети съответно от двама заместник-секретари на АСЕАН –Сундрам Пушпанатан /от Сиингпур/ по икономическите проблеми и Саякане Сисувонг /от Тайланд/ по политическите проблеми. Бяха разменени становища по състоянието, задачите, проблемите и предизвикателствата съответно пред Европейския съюз и АСЕАН.

Двете страни изразиха задоволство от провеждането на консултациите и от разменените идеи и виждания по време на осъществените срещи.