Заместник-министър Лиляна Павлова ще подпише 18 договора

arhitektura, grad, gradoveДнес 21 октомври 2009 г., сряда, от 09.30 ч., в зала “Пресцентър” на МРРБ, Лиляна Павлова зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,  ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Подкрепа за подобряване на градската среда” с кметовете на 18 общини, които имат одобрени проекти.

133 млн. лв. безвъзмездната финансова помощ ще получат 18-те общините за:
• изграждане, рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др.
• изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, подлези за пешеходци и велосипедисти
• рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици
• въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.
• създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради
По компонент 1 “Общини на 7-те големи града” ще бъдат подписани договори със Столична община и общините Русе и Пловдив.
По компонент 2 “79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали” ще бъдат подписани договори с общините Белослав, Благоевград, Велинград, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Кърджали, Ловеч, Лом, Нова Загора, Пазарджик, Петрич, Попово, Разград, Хасково, Шумен.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

18-те договора се подписват след извършена преоценка на икономическата ефективност на проектите от страна на общините, за която министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и зам.-министър Лиляна Павлова информираха кметовете на 1 септември т.г.След направения анализ на проектните предложения се установи, че формираните в края на 2008 г. цени в проектните предложения, са завишени спрямо реалните пазарни цени в сектора на строителството към момента.