Заместник-министър Лиляна Павлова се срещна с представители на Ирландската агенция за регионално развитие Shannon Development и ирландския посланик Джефри Кийтинг

Заместник-министър Лиляна Павлова проведе работна среща с представители на Ирландската агенция за регионално развитие „Shannon Development”. На срещата присъстваха ирландският посланик Джефри Кийтинг и г-н Юджийн Бренън- директор „Консултантски услуги”.

Ирландските гости представиха Shannon development и сферата на дейност, в която работят. Г-н Бренан представи Shannon, като компания с над 50 годишен опит. От основаването си през 1959 г от правителството на Ирландия, Shannon development е призната за пионер в регионалното икономическо развитие. Тя се специализира в прагматичен подход за подпомагане на държавите да установят подход, институции и структура за промотиране на чужди, директни инвестиции, туризъм, регионално развитие и икономическа интеграция. Ирландските гости изразиха гордостта си от разработените умения в проучването, оценката, подбора и прилагането на разрешение в страната си.

Акцент на проведената среща беше дискутирането на  различни подходи за  разрешаване проблемите на по-малко развитите региони в България. Представителите на Ирландската агенция за регионално развитие  дадоха редица примери с вече развити райони в Ирландия, подпомогнати от  Shannon. Г-н Бренан каза, че по настояще те са се установили на едно изцяло ново ниво – сектора на услугите и по-интензивно производство и туризъм. Той обясни, че силата на тяхната агенция е в практическото приложение и че вижда потенциал в България и биха желали да са ни полезни. Силата на Shannon Development е в търсенето на уникални преимущества на дадени региони.

Присъстващите на срещата се договориха да продължат своето сътрудничество, поради интереса и актуалността на тематиката. Заместник – министър Лиляна Павлова, в края на срещата сподели, че Shannon development могат да бъдат изключително полезни във всички аспекти на икономическото развитие на България, чрез иновативния си подход и практически опит за развитие на Балканския регион.