Заместник-министър Иво Маринов ще открие семинар на тема „Пътят на Желязната завеса“

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов ще открие семинар на тема „Пътят на Желязната завеса“. Събитието ще се състои утре, 16 март 2010 г. от 9:00 ч., в хотел «Холидей Ин», бул. «Александър Малинов» № 111 в София. Семинарът е част от програмата на европейския велосипеден и пешеходен маршрут, който започва от Баренцово море на север и стига до Черно море на юг. Участниците в семинара ще дискутират възможностите на велосипедния туризъм като средство за устойчиво регионално развитие, както и добрите европейски практики в това отношение. Теми на разговорите по време на форума ще бъдат също европейското териториално сътрудничество за трансгранични проекти, както и финансовите инструменти за тяхната реализация.

Началото на инициативата за провеждане на регионални семинари по темата е поставено през юни миналата година по време на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Европейската комисия, чийто член е и българската държава. Тази инициатива е част от цялостната политика на ЕС за трансгранично и междурегионално сътрудничество, което в туризма е свързано с формирането на нови, наднационални продукти.

Целта на форума е да се осигури информираност и да се провокира съпричастност за значението на инициативата „Пътят на Желязната завеса“.