Заместник-министър Иво Маринов подписа протокол за сътрудничество с Черна гора

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов участва в първата сесия на Смесената българо-черногорска междуправителствена комисия  в гр. Подгорица, Черна гора. Съпредседател на комисията е министърът на икономиката на Черна гора Бранко Вуйович. Двамата подписаха протокол за сътрудничество между двете страни в областта на енергетиката, икономиката, туризма, селското стопанство и екологията.

В областта на икономиката документът предвижда насърчаване на контактите между представителите на бизнеса от двете държави и активизиране на сътрудничеството в индустриалния сектор. Предвидена е и възможност за участие на български фирми в търгове в областта на инфруструктурата, енергетиката и водното стопанство в Черна гора.

Двете държави ще си сътрудничат и в насърчаване на строителството на ВЕИ, енергийната ефективност и развитието на енергийните пазари. Това са основните приоритети на подписания протокол в енергийната област.

Документът предвижда и обмяна на опит, двустранна информация и активизиране на сътрудничеството между туристическите организации от двете държави.

В областта на селското стопанство България и Черна гора ще обменят опит за развитието на селскостопанските райони и насърчаването на търговията със селскостопански продукти. Предвидена е и възможност за организиране на двустранни бизнес срещи в областта на земеделието, както и участие в специализирани панаири от сектора.

Това е първата сесия на Смесената българо-черногорска междуправителствена комисия от създаването й. Следващата сесия ще се състои в София през 2011 година.