Заместник-министър Иво Маринов откри туристическа борса „ВАКАНЦИЯ/СПА 2010″

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов откри XXVII-та международна туристическа борса „ВАКАНЦИЯ/СПА 2010″. Форумът се провежда от днес до 27 февруари в Националния дворец на културата.

Паралелно с изложението се провежда и конференция на тема „Туристическо райониране на България“, организирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Целта на форума е да събере възможно най-широк кръг от мнения за бъдещото туристическо райониране в страната. Очаква се то да бъде въведено с проектозакона за туризма, който се разработва в момента. По думите на заместник-министър Маринов туристическите райони вероятно ще бъдат определени според сегашните планови райони или по географски и продуктов признак.

Утре МИЕТ е домакин на конференция, посветена на конкурентоспособността на българския туристически продукт. Тя ще се проведе от 15.30 ч. в Зала 8 на НДК. През миналата година страната ни е била посетена от 5.7 млн. чуждестранни туристи, според определенията на Световната организация по туризъм. Това е незначително намаление с 0.7% спрямо 2008 г. Приходите от международен туризъм през този период са на стойност 2.6 млрд. евро – с 0.9% повече спрямо 2008 г.