Заместник-министър Евдокия Манева ще открие строителните дейности по разширението на депото за твърди битови отпадъци в Шумен

Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева и кметът на Шумен Красимир Костов ще направят официален старт на строителните работи по разширението на депото за твърди битови отпадъци, клетка № 2, гр. Шумен.
Събитието е на 9 април 2010 г., петък , в 11.00 ч., на строителната площадка на депото, кв. „Дивдядово”.
На церемонията са поканени председателят на общинския съвет и областният управител на Шумен, кметове и председатели на общински съвети, народни представители от областта, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Депото за твърди битови отпадъци на Шумен е определено за регионално и ще обслужва населението на 8 общини – Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино и Венец. Разширението на депото се налага поради съкращаване на експлоатационния етап на първа клетка за депониране, която има капацитет само за битовите отпадъци на община Шумен.
Проектът за разширение на депото включва довършване на 2 и 3 клетка за депониране, събиране и отвеждане на биогаза, инсталация за измиване на транспортната техника, монитор за детектиране на радиоактивни отпадъци, свързващ колектор за инфилтрата с ГПСОВ – Шумен, укрепване на свлачища, обособяване на лесозащитен пояс. През тази година стартира строителството на клетка №2 и укрепване на свлачище. Изграждането на обекта ще се финансира със средства от държавния бюджет в размер на 3,5 млн. лв.
С реализацията на проекта ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините, включени в обхвата на депото и изпълнение на ангажиментите на страната по европейската директива за депониране на отпадъците.