Заместник-министър Евгени Ангелов е на посещение в Катар

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов участва в Десетия международен форум в Доха, Катар. По време на конференцията ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с развитието на инвестиционния процес след финансовата криза, както и проблемите на енергийната сигурност и промените в климата.

Десетият международен форум в Доха е организиран от Министерството на външните работи на Катар, съвместно с Института за икономически проучвания на Катар и Катарския бизнес съюз. Той се провежда под патронажа на Н.П. шейх Хамад бин Халифа Ал Тани, Емир на Държавата Катар. На него присъстват държавни ръководители, представители на политическите среди, депутати, бизнесмени, представители на различни международни организации и други. Дискусиите предлагат възможност за продължаване и разширяване на диалога с представителите на правителството и бизнес средите в Катар, който бе иницииран  при посещението на официалната правителствена делегация, водена от премиера Бойко Борисов през март.

България споделя необходимостта от допълнителни мерки за гарантиране сигурността на енергийните доставки, които да подпомогнат инициативата на ЕС „20-20-20″ във връзка с климатичните промени. В този смисъл приоритетни за нас са проектите за изграждане на междусистемни газови връзки със съседните държави, както и развитието на ВЕИ в страната. Основна цел на страната в това отношение е достигането на 16% дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление до 2020 г. Това ще намали зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси и ще ограничи емисиите на вредни газове в атмосферата.

Стокообменът на България с Катар през 2009 г. е на стойност 1.422 млн. долара, като салдото е положително за нашата страна. Общият размер на катарските инвестиции у нас е под 40 хил. долара. Съществува сериозен неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения. Понастоящем икономическата активност на Катар се развива в три основни сектора – газ, петрол и туризъм. В страната се реализират мащабни инфраструктурни проекти като изграждането на ново летище в Доха, нов градоустройствен план, разширяване добива на нефт и газ и т.н. Тези проекти представляват определен интерес за външноикономическата активност на българските компании.