Заместник-министър Вучков ще открие Национална кръгла маса на тема «Изконните ценности на полицейската етика в европейските държави: как да засилим прилагането им в професионалните практики с цел превенция от корупция”

Форумът ще бъде открит в 14.00 ч. утре /вторник/  в зала “Европа” на Академията на МВР. Участие в него ще вземат експерти от вътрешните министерства на България и Франция и представители на неправителствени организации

Национална кръгла маса на тема “Изконните ценности на полицейската етика в европейските държави: как да засилим прилагането им в професионалните практики с цел превенция от корупция” ще се проведе от 11 до 13 май т.г. в Академията на МВР.  «Откритост и прозрачност», «Лоялност», «Неподкупност», «Достойнството на човешката личност» – това са  част от темите, които ще бъдат дискутирани по време на форума, в който ще участват както  представители на френската полиция и вътрешно министерство, така и експерти и специалисти от различни звена на МВР-България. Френските експерти и българските им колеги ще обменят опит и мнения за най-добри практики от страните-членки на ЕС  и тяхното прилагане с цел превенция на корупцията. В дебатите ще вземат участие  партньорите по проекта – Генерална дирекция на Френската полиция при Министерство на вътрешните работи на Република Франция, експерти от различни служби на МВР –  България и представители на неправителствени организации, които развиват активна дейност в противодействие на корупцията. Ще бъдат представени и нови концепции за професионалните практики и полицейската етика в европейските държави.
Конференцията е в изпълнение на туининг проект под надслов: “Усъвършенстване и укрепване на системата за управление на човешките ресурси в МВР като фактор в борбата с корупцията сред служителите”,  с бенефициент САД “Човешки ресурси” – МВР,  който се изпълнява в партньорство с Генерална дирекция на френската полиция.
Форумът ще бъде открит за представители на медиите.
Колеги, очакваме ви утре /вторник/ в 13.45 ч. в зала “Европа” на Академията на МВР.