Заместник – министър Валентина Симеонова представи позицията на България на неформална среща на министрите по равнопоставеността

Заместник – министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова представи позицията на България на неформална среща на министрите по равнопоставеността. Тя се провежда днес във Валенсия, Кралство Испания. На срещата бяха обсъдени въпроси относно равенството между жените и мъжете като основа за растежа и заетостта.

По време на първата пленарна сесия заместник-министър Симеонова направи изказване относно трудовата заетост, качеството на работните места и ограничаването на работата на непълно работно време. Тя запозна участниците в срещата с проектите и програмите за повишаване конкурентоспособността на жените на пазара на труда чрез включване в обучение, включително и обучение по предприемачество, в заетост за безработни жени, ангажирани в отглеждането на малки деца и др., които се изпълняват в страната ни.

В изказването си заместник-министър Валентина Симеонова подчерта, че участието на жените в процеса на вземане на решения следва да се насърчава не само в контекста на законодателството в областта на антидискриминацията, но така също и в останалите области и политики, свързани с икономическия растеж, заетостта, социалното включване и борбата с бедността.