Заместник-министър Валентина Симеонова участва в конференция за въвеждане на спортни занимания в домовете за деца, лишени от родителски грижи

Заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова участва в конференция по проблемите на физкултурата и спорта в домове за деца,лишени от родителски грижи. Тя представи пред участниците възможностите за кандидатстване за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МТСП. Спортът може да бъде част от социална услуга, която е ориентирана и подкрепяща развитието на децата в институции, каза тя.

Втората национална конференция по проблемите на физкултурата и спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи се състоя днес в Националната спортна академия „Васил Левски”. Тя се организира от ДАЗД и Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи. На нея присъстваха представители на министерствата на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта, на Българския олимпийски комитет, на общинските власти и директори на домовете за деца, лишени от родителски грижи.