Заместник-министърът на отбраната Валентин Радев ще открие Системата за видеонаблюдение на полигон „Змейово”

Заместник-министърът на отбраната Валентин  Радев ще открие утре, 16 февруари, от 14.00 ч. Системата за видеонаблюдение на полигон „Змейово”. На откриването ще присъстват началникът на Щаба по осигуряването и поддръжката генерал-майор Бойко Рабаджийски, както и представители на местната изпълнителна власт, на неправителствените граждански организации в региона, журналисти. Ще бъде изнесен брифинг за дейността на полигона, ще бъдат демонстрирани възможностите за видеонаблюдение в реално време и ще се проведат демонстративни стрелби  с различни огневи системи.

Министерството на отбраната вече реализира основна част от мерките, израз на волята на политическото ръководство да направи дейностите на полигона прозрачни и открити.

От днес на полигона функционират камери за видеонаблюдение на една от основните огневи позиции. Изображението може да се наблюдава в рубриката „Полигон Змейово”, в интернет страницата на Министерството на отбраната. В специализираната рубрика се публикува предварителна  информация за планираните дейности, както и нормите на замърсявания в района на полигона. Осигурен е постоянен космически мониторинг на атмосферата и информацията от него се публикува в специализираната рубрика. В района на полигона е разположена Автоматична измервателна станция на Министерството на отбраната за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Ежеседмично се изготвя и предоставя на кметовете на близките до полигона населени места Бюлетин за информиране на населението за предстоящите стрелби и изпитвания.

Съвместно с областната управа на област Стара Загора се изготвят списъци на представители на местната власт, неправителствени организации и средства за масова информация, които ще бъдат допускани за наблюдение в района на полигона при тяхно желание.

Разкрити са и длъжности за офицер и цивилен служител по връзки с обществеността в състава на полигон „Змейово”, като цивилният служител ще бъде предложен от обществеността в Стара Загора.