Законът за престъпление използванито на металотърсачи извън предвидения ред

В Министерството на културата се получи писмо от Българската национална федерация по металдетектинг, с което председателят на Управителния й съвет Илия Илиев реагира против сигнала на министър Вежди Рашидов за противозаконност на сдружението.
Министерството на културата твърдо стои зад становището си, изложено в сигнала, тъй като извършването на дейност с металотърсачи изрично и точно уредена в Закона за културното наследство. Законът приема за престъпление използването на тези средства извън предвидения ред. В този смисъл е и отговорът на министър Рашидов до УС на федерацията.
През м. януари 2010 г. министърът на културата Вежди Рашидов сезира Прокуратурата на Република България за незаконосъобразността на регистрираното на 2 декември 2009 г. в Окръжния съд в гр. Ловеч Сдружение с нестопанска цел с предмет на дейност „металдетектинг”, т.е. – издирване на метални предмети с металотърсачи. Тази дейност е законово уредена в Закона за културното наследство и изисква разрешение и регистрация в Министерството на културата на всеки един металотърсач. Членовете на сдружението не са извършили такава регистрация в Министерство на културата.