Законният произход на дървесината за производствени нужди ще бъде гарантиран

Законният произход на дървесината за производствени нужди ще бъде гарантирано с подписаното първото Рамково споразумение  между Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и „Кроношпан България” в събота, в гр. Бургас. С договорът производителят ще гарантира произхода на дървесината, което ще доведе и до  ограничаване на незаконната сеч, заяви зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов. Той ще гарантира устойчивото и природосъобразно използване на дървесината от българските горите и ще има за цел да ускори и прилагането на  добрите горски практики.

В момента от ИАГ се стопанисват около 3 650 000 хектара гори  от които едва около 3.3% са сертифицирани. Амбицията на новото правителство е тази процент да достигне 20-30%. Това каза зам.-министърът и уточни, че сертифицирането на горите е пазарен механизъм, чрез който се реализират интересите, както на производителите, така и на потребителите, с цел постигане на устойчиво стопанисване на горите. Сертифицирането трябва да се извършва от независим орган, който обхваща закоността при стопанисване и управление на горския фонд, като проследява пътя на дървесината от гората през всички фази на преработване до крайния продукт, който се предлага на пазара. В световен мащаб съществуват две основни системи за горска сертификация FSC – Forest Stewardship Council и PEFC – Pan European Forest Certification. От 2 до 4 евро за нужни за сетифицирането на един хектар в България, като това са огромни  по обем средства, който в условия на криза трудно биха били отделени, информира зам.-министърът.

Управителят на „Кроношпан България” Николай Банков посочи, че  инициативата  ще доведе до задълбочаване на сътрудничество между МЗХ, ИАГ и „Кроношпан България”. Фирмата има почти 200 годишна история и заема сериозно място на българския пазар. В заводът се изкупуват и използват годишно около 500 000 куб.м ниско качествена технологична дървесина, като фирмата инвестира и в поддържането на млади гори.

С подписването на това споразумение ще бъде въведена европейската практика в този сектор, каза областният управител на гр. Бургас Константин Гребенаров.
Статистическите данни показват, че през последните години българската гора се увеличава и в момента тя е около 6 млн. куб м.

В подкрепа на мерките за нейното опазване и устойчиво развитие през следващата година ще бъде въведен и Регламент, който ще бъдат задължени операторите да работят с законно придобита дървесина.

На официалната церемония присъстваха представители на Изпълнителната агенция по горите, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по земеделие и гори Стоян Гюзелев и много гости.