Заключителна среща по проект „Веломаршрут „Пътят на Желязната завеса” за страните от Югоизточна Европа

На 16 март 2010 година в София ще се проведе Заключителна среща за повишаване на  информираността по проект „Веломаршрут „Пътят на Желязната завеса” за страните от Югоизточна Европа.

Веломаршрут „Пътят на Желязната завеса” е инициатива на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия и се стреми да свърже редица национални и трансгранични защитенирайони по протежение на територията на бившата Желязна завеса, които напомнят за историята на разделена Европа.

Основна цел на срещата е да осигури информираност за значението от създаването на „Пътят на Желязната завеса”, както и да послужи като отправна точка за развитие на сътрудничество между регионите и дестинациите, работещи заедно за изграждането на веломаршрута.