Задължават болниците да работят денонощно?

Болниците да бъдат задължени да работят денонощно, предвиждат промени в закона за лечебните заведения, които правителството одобри на последното си заседание. Лечебните заведения за болнична помощ ще трябва да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, за които имат получено разрешение.

Освен да работят денонощно, за да получават финансиране от републиканския бюджет или от бюджета на НЗОК, клиниките, отделенията и секторите в лечебните заведения за болнична помощ ще трябва да отговарят на още няколко критерия – съответствие на дейността на лечебното заведение с утвърдените медицински стандарти, осигуреност на лечебното заведение с медицински кадри на основен трудов договор, налична и технически изправна медицинска апаратура.

Въз основа на тези критерии в бъдеще ще се разработват националната и областната здравна карта, чието съдържание се променя с предложените изменения в закона.

С измененията отпада определянето на видове лечебни заведения за болнична помощ според териториалния им обхват – районни, областни, междуобластни и национални поради несъответствие на този принцип с правото на свободен достъп на пациентите до медицинска помощ.

Лечебните заведения вече няма да са многопрофилни, а ще се определят като болници и специализирани болници. Диспансерът отпада като лечебно заведение, защото се създават центрове за психично здраве./DARIK news/