Задстомашна жлеза (Pancreas)

Панкреаса лежи по задната коремна стена. Има дължина 14 – 18 см и тежи ~80 гр. Описват се глава, тяло и опашка. Главата е обхваната от 12 и се разполага на нивото на 1 – 3 поясен прешлен. Тялото което лежи малко по-високо се описват 3 повърхности: предна (допира се със стомаха), долна (допир с извивките на тънкото черво) и задна (залягаща върху задната коремна стена). Повърхностите се ограничават от 3 ръба – горен (върви слезковата артерия), преден и долен. Опашката се разполага най-високо от други части и достига до вратата на слезката.

Панкреаса е покрит от тънка капсула под която прозира зърнестия строеж на жлезата. Тя е с двойна функция ендо- и екзокринна. Екзокринната част е представена от делчета.. В тях произведения панкреатичен сок, който посредством изводни каналчета се довежда до вървящия надлъжно пред жлезата проток на панкреаса. В областта на главата се разполага добавъчния проток на панкреаса или на жлезата. Ендокринната част е представена от т. нар. Лангерхансови острови. В тях се произвеждат хорманите инсулин и глюкагон, които регулират въглехидратната обмяна.