Завърши неформалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО в Истанбул

Завърши неформалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО в Истанбул, Турция. На двудневния форум участниците в срещата обсъдиха ключови въпроси като военната трансформация на Алианса, операциите в Косово и Афганистан и оптимизирането на разходите на НАТО при постигане на баланс между изисквания и ресурси.

Участниците в срещата  посочиха необходимостта от осигуряване на средства за мисиите и операциите на Алианса и същевременно запазване на инвестициите в областта на сигурността, с цел дългосрочно развитие на способностите на НАТО. В тази насока министрите на отбраната приеха препоръки за подобряване на приоритизацията на ресурсите. Предложенията са от основно значение за иницииране на реформи в управлението на финансите на Алианса. В допълнение, министрите на отбраната възложиха на генералния секретар на НАТО да представи на срещата им през юни 2010 г. нов план за реформа в мирновременната Командна структура на НАТО.

В дискусията за военната трансформация на Алианса министърът на отбраната Аню Ангелов изрази подкрепа за многонационалните подходи за развитие на отбранителни способности, които трябва да бъдат разработвани както на национален, така и на коалиционен принцип.

По отношение на Силите за отговор на НАТО министър Ангелов посочи необходимостта от синхронизиране на политическата воля за реформа на силите и поставянето на ясни ангажименти за осигуряване на необходимите сили и способности. Той заяви и националния принос на Република България към Силите за незабавен отговор (IRF) – подразделение в състав до рота като средногодишен принос.

На срещата в Истанбул министрите на отбраната поставиха акцент върху успеха на операцията на Алианса в Косово. Бе посочено, че нормализирането на обстановката в страната позволява постепенното намаляване на силите на KFOR. Министрите се обединиха около становището, че преминаването към следващия етап на редукция може да стартира, когато условията в Косово го позволяват. В изказването си министър Ангелов подкрепи предложения общ регионален подход към сигурността на Западните Балкани, който да включва Босна и Херцеговина, Сърбия и др.

Операцията на НАТО в Афганистан бе също една от водещите теми в дискусиите. Бяха обсъдени ключовите аспекти за стабилизацията на страната – поемане на контрола върху сигурността от афганистанските власти, развитие на регионалното сътрудничество и борба с корупцията. Участниците във форума подкрепиха резултатите от Лондонската конференция за Афганистан (28 януари 2010 г.) и постигнатите на нея договорености, сред които са и увеличаване на числеността на ИСАФ, подобряване на гражданско-военната координация и подпомагане на националната програма за мир и реинтеграция.